شما اینجا هستید   |

    برچسب: امام علی

برچسب زده شده با : امام علی

حاشا به این اعتقاد باطل!.
2021-04-14
یادداشت اختصاصی - شماره چهار (4) - موضوع: پیرامون نقد و بررسی سخنان نسنجیده استاد معظم علوی بروجردی

بسم الله الرحمن الرحیم سخنانی که استاد معظم، علوی بروجردی (زیده عزه) در دیدار با اعضای فرهنگستان علوم پزشکی ایراد کردند حاوی نکات صواب و ناصوابی بود که به بخشی از آنها به تلویح یا تصریح اشاره میشود. ۱.. طلیعه قلم! طلیعه ی قلم را با قدردانی از ایشان برای موضع صائبی که نسبت به […]