شما اینجا هستید   |

    برچسب: دفتر طب ایرانی

برچسب زده شده با : دفتر طب ایرانی

نشست هایی بر سر لحاف ملا!
2021-04-14
یادداشت اختصاصی - شماره دو (2) - موضوع: بررسی تحلیلی کارگاه‌های «نظام سلامت در اسلام»

بسم الله الرحمن الرحیم حکایت از چه قرار است! چند صباحی است که سلسله نشست هایی با عنوان «نظام سلامت در اسلام»، با تولیت وزارت بهداشت و مدیریت اداره طب ایرانی برگزار میشود. این نشست ها اغلب در دانشکده های علوم پزشکی و بیشتر در قالب همایش و کارگاه، و به ظاهر با هدف معرفی […]