شما اینجا هستید   |

    برچسب: لاعدوی

برچسب زده شده با : لاعدوی

ایضاحی بر حدیث «لا عدوی»!
2021-04-14
مقاله پژوهشی - شماره یک (1) - موضوع: شرح و توضیح حدیث «لا عدوی»

مقاله پیش‌رو پیرامون بررسی روایت «لا عدوی» نگارش شده است. این حدیث، که در معتبر ترین کتاب حدیثی شیعه وارد شده است، از گذشته دست خوش نقد و نظرات حدیث پژوهان شیعی و اهل سنت بوده است. برخی در دوره معاصر این حدیث را جعلی خوانده اند و برخی ظاهر گرایان از این حدیث مطلق […]