شما اینجا هستید   |

    برچسب: محمد بن جمهور

برچسب زده شده با : محمد بن جمهور

«کتاب به کتاب»، نه «دهان به دهان»!.
2021-04-14
یادداشت اختصاصی - شماره پنج (5) - موضوع: سند خطی منتشر شده از رساله ذهبیه

یادداشت حاضر پیرامون نحوه اعتبارسنجی روایات امامیه و همچنین سند خطی منتشر شده از رساله ذهبیه نگاشته شده است. می توانید اصل این یادداشت را از لینک زیر نیز دانلود نمایید: بسم الله الرحمن الرحیم چند و اندی سال پیش، یعنی نخستین بار که مردمک ها خبر آوردند که سندی خطی و ممهور به مهر […]