شما اینجا هستید   |

    برچسب: مطلا

برچسب زده شده با : مطلا

وهن خَفی!
2021-04-22
کوتاه‌نوشت - شماره شش (6) - موضوع: تحلیلی پیرامون طلاکاری و تزئینات و تشریفات غیر متعارف در اعتاب مقدسه

بسم الله الرحمن الرحیم 🔹 به رای این حقیر، مجلل سازی و تزئینات غیر متعارف اعتاب مقدسه امری پسندیده و ممدوح دین ما نیست و محمل سترگی برای آن وجود ندارد.نه تنها در هیچ یک از منابع معتبر امامیه روایتی دال بر جواز زرکوبی و طلاکاری مشاهد مشرفه نمی‌یابید بلکه عمومات روشن و ادله مانعه […]